Thematisch en doelgroepgericht samenwerken

OGGPA neemt initiatief om bepaalde thema's te behartigen en partners uit zorg en welzijn hiervoor te verenigen. Daarnaast is het ook nodig om in afstemming met de Vlaamse overheid en met oog voor de regionale noden, in te zetten op samenwerking voor specifieke doelgroepen. Hieronder tonen we een overzicht van huidige samenwerkingsvormen.