Samenwerken met netwerken

Sinds het ontstaan van de netwerken voor volwassenen en kinderen&jongeren bestaat er nauwe samenwerking met het overlegplatform. OGGPA ondersteunt netwerken om tot onderlinge afstemming te komen (bv. zoals zorg voor jongvolwassenen of zorg voor specifieke doelgroepen). Daarnaast geeft het overlegplatform impulsen via de inbreng van expertise en het behartigen van netwerkoverstijgende thema's (bv. ervaringsdeskundigheid).

Samen streven we naar een meer verbonden, efficiënte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.