Over OGGPA

VISIE EN MISSIE

OGGPA is een Vlaams initiatief dat een bijdrage wil leveren aan de toegankelijkheid en de defragmentatie van de zorg teneinde een meer verbonden, efficiënte, goede en kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan alle inwoners van de provincie Antwerpen, die ondersteuningsnoden of hulpvragen hebben met betrekking tot welzijn en/of gezondheid.

OGGPA is geen zorgvoorziening maar een platform van waaruit overleg wordt georganiseerd om samen met ervaringsdeskundigen en bestaande netwerken en partners vanuit geestelijke gezondheid(-zorg) en welzijn binnen de provincie een zo goed mogelijke zorg te kunnen organiseren. Daarbij zijn afstemming en afspraken tussen partners belangrijk, maar ook het opsporen van hiaten in zorg en het stimuleren van initiatieven om daaraan tegemoet te komen. Het overleg beoogt bij te dragen tot een vlotter en beter traject voor de cliënt of zorgvrager.

OGGPA organiseert een ombudsfunctie voor cliënten van de zorgvoorzieningen binnen de geestelijke gezondheidssector en heeft een wegwijzerfunctie voor mensen met een hulpvraag.

OGGPA krijgt zijn opdrachten van de Vlaamse overheid en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. In die zin is het overlegplatform een beleidsvoerend orgaan.

In het najaar 2019 zal OGGPA opgaan in het nieuwe Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid. Wij houden u op de hoogte.