Vorming: het wettelijk kader van het beroepsgeheim

De vorming gaat door op 29/11/2018 in Kortrijk en op 11/12/2018 in Antwerpen

Doelstelling:

·         het juridisch kader van het beroepsgeheim uiteenzetten;

·         de situaties verduidelijken waarin het beroepsgeheim wordt opgeheven;

·         alternatieve oplossingen aanreiken voor de opheffing van het beroepsgeheim;

·         de voorwaarden verduidelijken voor overleg;

·         de impact bekijken van het beroepsgeheim op het werk als hulpverlener.

Vragen die aan bod komen:

·         Wanneer pleeg je schuldig verzuim?

·         Welke informatie mag je delen met je collega’s?

·         Welke informatie mag je delen met andere hulpverleningspartners?

·         Moet je informatie doorgeven aan de politie?

·         Wat mag je zeggen als je wordt opgeroepen door de rechtbank?

·         Wanneer moet je een situatie melden?

Graag meer weten of inschrijven? Klik hier