Nieuws

7/12/2018

TEJO bestaat bijna 9 jaar. Ondertussen zijn er 12 TEJO-huizen én een TEJO-huis in Nederland. In die periode hebben we meer dan 7000 jongeren begeleid, en dat allemaal dankzij jullie vrijwillige inzet, hartelijk dank hiervoor.

Meer en meer jongeren vinden de weg naar onze hulpverlening. Daarom zijn we blijvend op zoek naar vrijwillige therapeuten die beantwoorden aan één van...

7/12/2018

Monding (PZ Bethaniënhuis) organiseert in 2019 een vierdaagse basisvorming “dialectische gedragstherapie (DGT)”( op dinsdag 12/2, donderdag 28/2, dinsdag 12/3 en donderdag 28/3, telkens van 9.30 tot 17 uur in PC Bethanië) . Inschrijvingen via  els.marien@emmaus.be

25/06/2018

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen. Dat uit zich vaak in "moeilijk verstaanbaar gedrag".

Hulpverleners die het gevoel hebben niet juist te weten hoe deze cliënten in...

25/06/2018

Doelstellingen

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.
 
Elke gebeurtenis die de integratieve capaciteiten van iemand aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke...