Nieuwe opleiding psycho-traumatologie in oktober 2018

Doelstellingen

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.
 
Elke gebeurtenis die de integratieve capaciteiten van iemand aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, psychologische manipulatie of gepest worden.  
 
Op vlak van onmiddellijke (1ste lijns-) hulpverlening staat België, internationaal gezien, op een goed niveau. Maar net zoals in andere landen, is er ook bij ons nood aan een opleiding waarbij therapeuten worden getraind om mensen in een later stadium (2de en 3de lijns-hulpverlening) op te vangen. De opleiding “psycho-traumatologie” die door BIP wordt aangeboden, richt zich hoofdzakelijk tot professionelen die in de tweede- en/of derdelijns hulpverlening tewerkgesteld zijn.
 
Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen, die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.
 
Deze opleiding is bedoeld voor tweede- en derdelijns-psychotherapeuten en biedt talloze tools vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, psychoanalyse, cliëntgerichte therapie, systeemdenken, ...) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen.  De opleiding bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’. Bovendien wordt aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen. Tijdens de drie volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase.