Internering: praktijken, onderzoek en wetgeving; welke veranderingen?

8 november 2018

PRESENTATIE: Het doel van het colloquium "Internering: praktijken, onderzoek en wetgeving; welke evoluties? ", is bruikbare tools te presenteren aan de partners, of ze nu strategisch, klinisch of juridisch zijn ... Via  presentaties van ervaringen en onderzoeken wil het symposium een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg en de organisatie ervan. Het is een unieke kans om recente ervaringen, ontwikkeld binnen een netwerklogica, te delen en deze te toetsen aan meer theoretisch-klinische bevindingen.  Om ons te blijven ontwikkelen is het noodzakelijk dat we ons laten inspireren door principes, waarden, argumenten en innovatieve praktijken, uit zowel binnen- als buitenland. Deze dag richt zich op alle professionals, cliënten en naasten die betrokken zijn bij/geïnteresseerd zijn in de interneringsproblematiek.
 
PLAATS:  De Conferentie zal plaatsvinden in het Bedford Hotel & Congress Centre, 135-137 Zuidstraat 1000 Brussel.
 
INSCHRIJVING:  U kan zich inschrijven via deze link  Of deze link
 
VERTALING:  Simultaanvertaling (Frans, Nederlands en Engels) is voorzien.
 
ATTESTEN: Aanwezigheidsattesten zullen alleen ter plaatse op het einde van elke dag aangeboden worden.
 
PARKING: Geen parking voorzien
 
Voor de artsen werd accreditatie aangevraagd