Opleiding en vorming

Ervaringsdeskundigheid

Mensen die met een ziekte of een problematiek kampen, zijn niet noodzakelijk ervaringsdeskundigen. Hoe kunnen zij hun individuele ervaring verwerken, overstijgen en uiteindelijk doorgroeien tot deskundigen ter zake? Hoe komen ze tot een gedeeld verhaal en kunnen ze hun achterban goed vertegenwoordigen?

Hierbij een overzicht van verschillende vormingsopties. Van laagdrempelig tot meer hoogdrempelig.

 

Herstel ondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is niet een kunstje wat medewerkers moeten leren. Het vraagt een paradigmaverandering: medewerkers moeten ruimte maken voor herstel, dit moet deel uit gaan maken van hun basishouding. Vorming aan medewerkers over herstel en herstelondersteunende zorg is zeer belangrijk, maar onvoldoende om een echte denkomslag te maken. Om dit te bewerkstelligen is scholing nodig, scholing voor medewerkers in alle lagen van de organisatie en in alle functies.

- Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH)

- De Individuele rehabilitatie benadering (IRB)

- Herstelgericht werken: Naar een praktijk van herstelondersteunende zorg. UC Leuven Limburg/Heverlee

- Basismodule Krachtgerichte gesprekken (BKG)

- ROPI, Trimbos