OP WEGG

"Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijk Gezondheid” (OP WEGG) is een initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen.

Door wie?

OP WEGG wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen & inzichten willen inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstelondersteunende zorg.

Voor wie?

Personen met een psychische kwetsbaarheid, familie & naasten, hulpverleners, studenten, organisaties …

Wat?

Wij willen onze ervaringskennis en inzichten delen ten behoeve van de GGZ en zijn daarom steeds op zoek naar mensen die hun ervaringen hiervoor willen inzetten. We zetten ons in via deelname aan overlegmomenten binnen de GGZ, het brengen van herstelverhalen en het geven van workshops tijdens congressen of in scholen en zorgvoorzieningen.

Onze 4 pijlers:

Ontmoeting

 • vrijwilligers met een kwetsbaarheid
 • intervisie: ervaringswerkers samenbrengen, 1 x per maand
 • uitdragen en delen van kennis en ervaringen

Participatie

 • cliënten een stem geven
 • wensen en behoeften van de cliënt naar 1de voorgrond brengen
 • bijdragen aan de vernieuwing van de GGZ

Ervaringsdeskundigheid

 • kwetsbaarheid als kracht
 • inzicht ontwikkelen in het eigen herstelproces
 • vorming en ondersteuning
 • regie over eigen herstel stimuleren

Beeldvorming

 • delen van herstelverhalen
 • brengen van getuigenissen
 • destigmatisering
 • samen bouwen aan psychisch bewustzijn in de samenleving
 •  

Interesse of meer info nodig? Op zoek naar vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige? Kom gerust eens langs!

Je kan de contactgevegens vinden door hier te klikken.