Infopunt & aanbod

Hier kan je terecht met al je vragen rond de thema’s herstel en ervaringsdeskundigheid. Wij bieden informatie rond vorming, literatuur, het in praktijk brengen van ervaringsdeskundigheid. We zijn er voor patiënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, familie, studenten, … .

Je kan contact nemen met:

Ervaringswerkers

Regio Antwerpen, Els Draeck, els.draeck@oggpa.be

GSM: 0468 307 317 (Ma, do & vrij)

 

Regio Kempen, Bart Buyens, bart.buyens@oggpa.be

GSM: 0468 307 296 (Ma, di & do)

 

Regio Mechelen, Kathy Van Lindt, kathy.vanlindt@oggpa.be

GSM: 0468 307 346 (Ma, di, do, vrij)

 

Stafmedewerker

Wendy Gabriëls, wendy.gabriels@oggpa.be

Tel: 03 609 33 44

 

AANBOD:

Onze equipe bestaat uit 1 stafmedewerker, 3 ervaringswerkers en een groep van enthousiaste vrijwilligers. Naast het infopunt bieden wij:

  • Vorming op maat voor diensten, organisaties, hogescholen, ...: dit kan gebeuren door middel van een getuigenis, herstelverhaal, workshop, lezing, …
  • Advies en feedback vanuit het cliëntenperspectief: Bv: uw ziekenhuis start met een nieuw ontmoetingscentrum en u wil graag het cliëntenperspectief vertegenwoordigd zien in de projectgroep? Één van onze ervaringsdeskundigen (ED) kan mee het traject volgen en feedback formuleren gedragen door de hele groep van ED.
  • Participatie: via participatie geven wij cliënten een stem in hun herstelverhaal en dragen zo ons steentje bij aan de vernieuwing van de ggz zodat die  nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten. Momenteel zijn er cliëntenvertegenwoordigers betrokken in de 3 netwerken 107: SaRA, Emergo en Netwerk GGZ Kempen.
  • Intervisie en vorming voor ervaringsdeskundigen: Vorming en ondersteuning blijven essentieel. We voorzien verschillende intervisiemomenten en verstrekken informatie over studiedagen, congressen en vormingen.