Onderzoek naar de begeleiding van jongeren van 14 tot en met 26 jaar met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische problematiek

De cijfers liegen er niet om. Psychische gezondheidsproblemen komen frequent voor in de hedendaagse maatschappij. In 2013 kwam uit de nationale gezondheidsenquête al naar voren dat meer dan een derde van de populatie ouder dan 15 jaar volgens eigen beleving kampt met psychische gezondheidsproblemen. In datzelfde onderzoek werd duidelijk dat de prevalentie van emotionele problemen steeds hoger komt te liggen in de leeftijdsgroep van jongeren tussen 15 en 24 jaar oud. Een trend die zich niet enkel laat voelen in België.

Daarom is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het steeds weer optimaliseren van de geestelijke gezondheidzorg voor jongeren.

OGGPA (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) en de Universiteit Antwerpen voeren in dit kader een exploratief onderzoek binnen de provincie Antwerpen. Doelstelling is een beter zicht te krijgen op welke manier de geestelijke gezondheidzorg voor jongeren nog beter afgestemd kan worden op zowel de noden van de jongeren als de noden van de hulpverleners. Vanuit deze basis kan in de toekomst meer onderzoek gevoerd worden en kan men een optimale aanpak ontwikkelen voor jongeren met psychische kwetsbaarheid.

Het onderzoek verloopt via gesprekken (groepsgesprekken/focusgroepen en individuele interviews) waarbij we de mening van jongeren en hulpverleners in kaart kunnen brengen. Iedereen die affiniteit heeft met dit thema kan deelnemen. De gesprekken zullen doorgaan van februari tot september 2019. Hebt u interesse om hieraan mee te werken of wenst u wat meer informatie? Dan mag u contact opnemen met griet.vercaeren@oggpa.be.