Herstel en ervaringsdeskundigheid

Vanaf 1/1/2019 zal OGGPA als aparte vzw ophouden te bestaan en opgenomen worden in het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg. Dit houdt onder andere in dat OGGPA de huidige werking m.b.t. het thema herstel en ervaringsdeskundigheid niet kan continueren.

Voor bijkomende vragen mag u contact opnemen met Wendy Gabriëls (wendy.gabriels@oggpa.be).