Herstel en ervaringsdeskundigheid

Provinciaal Herstelplatform

OGGPA verbindt alle initiatieven rond de thema’s Herstel & Ervaringsdeskundigheid in het Provinciaal Herstelplatform. Dit is een project voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. We willen hét aanspreekpunt zijn voor onze provincie rond deze thema’s.

Het Herstelplatform is een initiatief van OGGPA in samenwerking met de regionale netwerken (jong-)volwassenen & kinderen en jongeren.