De Avonden van de Volwassenenpsychiatrie Het beroepsgeheim in de 21ste eeuw

22/05/2019
20.00 - 21.30 uur

Spreker
prof. dr. Tom Balthazar
Locatie
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Ingang: Pothoekstraat 109 Antwerpen

Centraal tijdens deze avond staat deze keer het thema: 
“Het beroepsgeheim : een monument in permanente renovatie. De krachtlijnen van het beroepsgeheim in relatie tot privacybescherming in de 21ste eeuw.” 
De spreker van deze avond is prof. dr. Tom Balthazar. Hij is hoofddocent gezondheidsrecht aan de UGent en stafmedewerker van Zorgnet-Icuro.