Agenda

1/08/2019

De bijeenkomsten van de adviesgroep staan open voor iedereen die ervaring heeft als cliënt in de Kempense geestelijke gezondheidszorg.  Ook hulpverleners en anderen die willen komen luisteren of hun stem willen laten horen met betrekking tot één van de thema’s, zijn welkom .

Vanuit de bijeenkomsten maken we telkens een verslag met conclusies en aanbevelingen. Deze koppelen we zowel ...

De bijeenkomsten van de adviesgroep staan open voor iedereen die ervaring heeft als cliënt in de Kempense geestelijke gezondheidszorg.  Ook hulpverleners en anderen die willen komen luisteren of hun stem willen laten horen met betrekking tot één van de thema’s, zijn welkom .

Vanuit de bijeenkomsten maken we telkens een verslag met conclusies en aanbevelingen. Deze koppelen we zowel ...

Games zijn de dag van vandaag bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het aanbod is zo groot en divers dat heel wat jongeren en (jong)volwassenen ertoe worden aangetrokken. Gamen wordt door deze groep gezien als een plezierige activiteit die zowel entertainment als ontspanning kan bieden. Daarnaast dragen games bij tot het leren van bepaalde vaardigheden.

Echter, voor sommigen kan gamen ook...

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren, argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we soms zelf onze motivatie dreigen te verliezen…

Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust ...

2/08/2018

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke eerst uit hoe onze hersenen werken en hoe de hersencellen met elkaar communiceren.  Dit brengt zij op de haar kenmerkende manier, duidelijk en enthousiast uitgelegd, waardoor deze lezing voor iedereen geschikt is. Vervolgens gaat ze in op hoe de individuele middelen hun specifieke werking uitoefenen op het brein, waardoor ze bepaalde...

22/06/2018

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen. Dat uit zich vaak in "moeilijk verstaanbaar gedrag".

Hulpverleners die het gevoel hebben niet juist te weten hoe deze cliënten in...

11/09/2018

Wetenschapper R. Schalock reikte een internationaal, breed concept aan om te kijken naar kwaliteit van bestaan. De acht ontleedde domeinen, boden ons uitdagingen en ingevingen tot toepassing bij het leven met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

11/09/2018

De bijeenkomsten van de adviesgroep staan open voor iedereen die ervaring heeft als cliënt in de Kempense geestelijke gezondheidszorg.  Ook hulpverleners en anderen die willen komen luisteren of hun stem willen laten horen met betrekking tot één van de thema’s, zijn welkom .

Vanuit de bijeenkomsten maken we telkens een verslag met conclusies en aanbevelingen. Deze koppelen we zowel ...

13/08/2018

Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen en geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, ...).