Overleggroep Problematisch Middelengebruik

Van eind 2002 tot eind 2012 liep binnen alle provinciale overlegplatforms GGZ het project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik. Binnen dit project ontstond de 'Provinciale overleggroep problematisch middelengebruik' van OGGPA en deze blijft tot op vandaag 4x per jaar samen komen. De overleggroep volgt evoluties binnen de verslavingszorg en de samenwerking met de verschillende 107-projecten en met de ruimere GGZ en verwante sectoren binnen de provincie op.

 

In de 'Provinciale overleggroep problematisch middelengebruik' zijn heel wat voorzieningen met een aanbod verslavingszorg vertegenwoordigd. U kan de samenstelling van de groep hier raadplegen.

 

Vanuit dit overleg worden uitwisselingsbezoeken en meeloopstages georganiseerd, die de kennismaking en doorverwijzing tussen de partners en hun medewerkers willen bevorderen.


Het in stand houden en intensifiëren van deze samenwerking wordt door de werkers op het terrein als noodzakelijk beschouwd. Patiënten met middelenproblemen maken immers een belangrijk deel uit van de zorgpopulatie, uiteraard binnen de verslavingszorg maar ook binnen de  geestelijke gezondheidszorg en welzijnszorg. Vaak doorlopen ze hierbij een traject van de ene voorziening naar de andere en zijn herhaaldelijke opnames nodig omwille van herval. Samenwerking en overleg is dus onontbeerlijk.powered by Curiousgroup